Για να δείτε το site desktop μορφή, πατήστε το κουμπί "Δείτε το site σε desktop μορφή" στο τέλος της σελίδας.OK
MENU

Όροι Χρήσης AEK Kids Club \\

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ: Επίσημος διαχειριστής της διαδικτυακής πλατφόρμας με την ονομασία «ΑΕΚ KIDSCLUB» είναι η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Η πλατφόρμα εντάσσεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ www.aekfc.gr.

2. α. OPΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΣτο «ΑΕΚ KIDS CLUB» μπορούν να εγγραφούν ως μέλη ανήλικοι, κορίτσια και αγόρια, ηλικίας από 0 μηνών -14 ετών, που κατοικούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξαρτήτου εθνικότητας. Αρμόδιοι για την υποβολή αίτησης εγγραφής και συμμετοχής του ανηλίκου είναι και οι δύο γονείς του, καθώς και οποιοσδήποτε που εκ του νόμου ή εκ δικαστικής απόφασης έχει ορισθεί να έχει την γονική μέριμνά του ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου στις έννομες σχέσεις του με την Πολιτεία. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί αίτηση εγγραφής από κατά νόμο αναρμόδιο πρόσωπο για λογαριασμό ανηλίκου κατά παράβαση των ανωτέρω, η ΠΑΕ ΑΕΚ και το «ΑΕΚ KIDS CLUB» δεν φέρουν καμία απολύτως ποινική, αστική ή άλλου είδους ευθύνη για την ανακριβή, ελλιπή ή λανθασμένη καταχώριση προσωπικών στοιχείων ανηλίκων από αναρμόδιο πρόσωπο. Για την αποδοχή του Welcome Pack κλπ. είναι απαραίτητη η υπογραφή παραλαβής από τον γονέα ή του νομίμου εκπροσώπου του ανηλίκου ή οποιουδήποτε τρίτου κατά την παραλαβή, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Προκειμένου να εγγραφεί μέλος του «ΑΕΚ KIDS CLUB» ένας ανήλικος απαιτούνται να συμπληρωθούν σε συνημμένη ηλεκτρονική φόρμα τα παρακάτω στοιχεία:
Για τον ανήλικο: Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος κατοικίας – διεύθυνση αριθμός.
Για τους ενήλικες, γονείς – νόμιμους εκπροσώπους των ανηλίκων: Όνομα, επίθετο, κατοικία, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Για την εγγραφή στο «ΑΕΚ ΚIDS CLUB» προβλέπεται ετήσια χρηματική συνδρομή συνολικού ποσού 15,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α. α) με πιστωτική – χρεωστική κάρτα β) αντικαταβολή μετρητά γ) PayPal. H παραπάνω συνδρομή θα ισχύει για ένα (1) έτος. Το έτος ορίζεται από την ημερομηνία έναρξης διάθεσης και πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της επαγγελματικής Ομάδας της «ΠΑΕ ΑΕΚ» για την εκάστοτε αγωνιστική περίοδο και λήγει την προηγουμένη ημέρα της ημερομηνίας έναρξης διάθεσης και πώλησης εισιτηρίων διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου.

Για την εγγραφή στο «ΑΕΚ KIDS CLUB» μελών που έχουν ήδη στην κατοχή τους επ’ ονόματί τους παιδικά εισιτήρια διαρκείας για τους εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ΠΑΕ ΑΕΚ για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, δεν απαιτείται η ετήσια συνδρομή του ποσού των 15 ευρώ για την περίοδο αυτή.

Οι εγγραφές στο «ΑΕΚ ΚΙDS CLUB» για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας, ξεκινούν από την ημερομηνία έναρξης διάθεσης και πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της επαγγελματικής ομάδας της ΠΑΕ ΑΕΚ για την εκάστοτε αγωνιστική περίοδο και λήγουν με τον τελευταίο επίσημο αγώνα της αγωνιστικής περιόδου της επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση εγγραφής μέλους σε χρόνο διαφορετικό των ανωτέρω, το μέλος θα δικαιούται αποκλειστικά και μόνον τις εναπομείνασες λοιπές παροχές (προϊόντα, δραστηριότητες κλπ.) του «ΑΕΚ ΚIDS CLUB» και μόνον για το υπόλοιπο εναπομείναν χρονικό διάστημα, μη δικαιουμένου να αναζητήσει παρελθοντικές παροχές (προϊόντα, δραστηριότητες κλπ.) προγενέστερες από την ημερομηνία εγγραφής του.

Τα έξοδα αποστολής καρτών, αφισών, δεμάτων κλπ. που γίνεται από το «ΑΕΚ KIDS CLUB» προς τα μέλη του στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδος θα επιβαρύνουν τον παραλήπτη. Γίνεται μνεία ότι η διαδικασία εγγραφής μέλους του «ΑΕΚ KIDS CLUB» ολοκληρώνεται με την παραλαβή της ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ.

4. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η αίτηση εγγραφής αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων. Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως ή παραπλανητικής δήλωσης για την ταυτότητα του αιτούντος και του ανηλίκου μέλους η ΠΑΕ ΑΕΚ και το «ΑΕΚ KIDS CLUB» δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλη κατά νόμο ευθύνη. Επιπροσθέτως η αίτηση έγγραφης αποτελεί συγκατάθεση των αιτούντων και για λογαριασμό του ανηλίκου ταυτόχρονα, περί πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των εδώ περιγραφομένων όρων χρήσης.

Η συμμετοχή στο «ΑΕΚ KIDS CLUB» αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά το Νόμο, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του «ΑΕΚ KIDS CLUB», καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με τις δραστηριότητες. Η ΠΑΕ ΑΕΚ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα όλων των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων που τηρεί και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει, δημοσιεύσει, κοινοποιήσει σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κανένα λόγο, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ΠΑΕ ΑΕΚ διατηρεί τα αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για τους παρόντες λόγους. Οι γονείς του ανηλίκου μέλους και οποιοσδήποτε κατά νόμο αρμόδιος τρίτος που έχει υποβάλλει αίτηση εγγραφής μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της ΠΑΕ ΑΕΚ για να διασταυρώσει, διορθώσει, αλλάξει ή διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία – δεδομένα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του «ΑΕΚ KIDS CLUB».  

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Όλο το περιεχόμενο του «ΑΕΚ KIDS CLUB» (π.χ. γραφικά, κείμενα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΑΕΚ και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, η δε ΠΑΕ ΑΕΚ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο τους, και κανένα τρίτο πρόσωπο δεν αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, εμβλήματα, ονόματα και λοιπά διακριτικά.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΕ ΑΕΚΤο περιεχόμενο του «ΑΕΚ KIDS CLUB» διατίθεται ως έχει και η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την τυχόν παραβίαση του περιεχομένου του από τρίτον, για οποιονδήποτε σκοπό, χρήση ή εφαρμογή. Απαλλάσσεται δε από την προληπτική ευθύνη και από την υποχρέωση δραστήριας και συστηματικής αναζήτησης περιεχομένου για εντοπισμό παρανομιών. Η συμμετοχή στην δραστηριότητα αυτή γίνεται αυτοβούλως και προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του «ΑΕΚ KIDSCLUB» επιτρέπεται υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή και τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες – ακόμη και της περίπτωσης της αμέλειας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των επιλογών και υπηρεσιών «ΑΕΚ KIDS CLUB» στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση των παρόντων όρων. Η ΠΑΕ ΑΕΚ και το «ΑΕΚ KIDS CLUB» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλη προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο πρόσωπο, για ατύχημα, βλάβη κλπ. ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Welcome Pack και των σχετικών προϊόντων – υπηρεσιών, από τη χρήση τους, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα στα προϊόντα του welcome pack κλπ.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙΌλοι οι όροι χρήσης θεωρούνται ουσιώδεις, δυνάμενοι να τροποποιηθούν μόνο εγγράφως , διεπόμενοι τόσο αυτοί όσο και η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την ΠΑΕ ΑΕΚ σχετικά με το «ΑΕΚ KIDS CLUB» παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση aekkidsclub@aekfc.gr.