To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

MATCH  \\

;

MATCH EVENTS \\

TIMELINE \\

STATISTICS \\

LINE UPS \\

APOLLON SMIRNIS
 • 33 NIKOS GIANNAKOPOULOS
 • 20 SAVVAS TSAMPOURIS
 • 31 CHRISTOS LISGARAS
 • 12 ANDRE CALISIR
 • 31 VASILIS VITLIS
 • 88 RITCHIE KITOKO
 • 8 TASOS LAGOS
 • 26 ANTHONY MOUNIER
 • 10 THOMAS BEDINELI
 • 3 DIAMANTIS HOUHOUMIS
 • 27 ABIOLA DAUDA
SUBSTITUTES \\
 • 1 KONSTANTINOS KOTSARIS
 • 2 CARLO BRUCIC
 • 9 NIKOS IOANNIDIS
 • 11 GIANNIS VARKAS
 • 17 MARK FERNANDEZ
 • 18 MANOLIS KRAGIOPOULOS
 • 46 THANASIS KARAGOUNIS
 • 66 ANTONIS RIGOPOULOS
 • 77 GIORGOS RODIS
 • 33 GIANNAKOPOULOS
 • 20 TSAMPOURIS
 • 31 LISGARAS
 • 12 CALISIR
 • 31 VITLIS
 • 88 KITOKO
 • 8 LAGOS
 • 26 MOUNIER
 • 10 BEDINELI
 • 3 HOUHOUMIS
 • 27 DAUDA