To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

MATCH  \\

;

MATCH EVENTS \\

TIMELINE \\

STATISTICS \\

LINE UPS \\

ASTERAS TRIPOLIS
 • 99 ANTONIS TSIFTSIS
 • 2 RUBEN GARCIA
 • 19 PEPE CASTANO
 • 45 GIANNIS CHRISTOPOULOS
 • 29 FEDERICO ALVAREZ
 • 6 JOSE LUIS VALIENTE
 • 12 JUAN MUNAFO
 • 11 FRANCESC REGIS CRESPI
 • 27 KEVIN SONI
 • 23 ADRIAN RIERA TORRECILLAS
 • 30 JERONIMO BARRALES
SUBSTITUTES \\
 • 1 NIKOS PAPADOPOULOS
 • 12 DAVID CARMONA
 • 18 PICHU ATIENZA
 • 17 MATIAS IGLESIAS
 • 24 GIORGOS KANELLOPOULOS
 • 22 ASIER BENITO
 • 3 CHRISTOS TASOULIS
 • 18 SUDAIS ALI BABA
 • 20 RODRIGO GOMEZ
 • 99 TSIFTSIS
 • 2 GARCIA
 • 19 CASTANO
 • 45 CHRISTOPOULOS
 • 29 ALVAREZ
 • 6 VALIENTE
 • 12 MUNAFO
 • 11 CRESPI
 • 27 SONI
 • 23 RIERA
 • 30 BARRALES

RELATED ARTICLES\\