To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

MATCH  \\

;

MATCH EVENTS \\

TIMELINE \\

STATISTICS \\

LINE UPS \\

ATROMITOS 1923
 • 13 CHRISTOS THEODORAKIS
 • 4 ARISTOTELIS KARASALIDIS
 • 44 SPYROS RISVANIS
 • 5 DIMITRIS CHATZIISAIAS
 • 66 EMANUEL SAKIC
 • 22 DAVID KORT
 • 7 AZER BUSULADZIC
 • 77 FELIPE BRUNO
 • 9 GIORGOS MANOUSOS
 • 23 KOSTAS KOTSOPOULOS
 • 8 AMR WARDA
SUBSTITUTES \\
 • 35 CHRISTOS MANDAS
 • 6 SPYROS NATSOS
 • 3 ALEXANDROS KATRANIS
 • 15 NASCIMENTO MADSON
 • 59 CLARK N'SIKULU
 • 40 RONALDO SANI
 • 20 EFTHYMIS KOULOURIS
 • 13 THEODORAKIS
 • 4 KARASALIDIS
 • 44 RISVANIS
 • 5 CHATZIISAIAS
 • 66 SAKIC
 • 22 KORT
 • 7 BUSULADZIC
 • 77 BRUNO
 • 9 MANOUSOS
 • 23 KOTSOPOULOS
 • 8 WARDA