To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

MATCH  \\

;

MATCH EVENTS \\

TIMELINE \\

STATISTICS \\

LINE UPS \\

ERMIONIDA
 • 23 YIORGOS PONIROS
 • 55 PAVLOS MOUSTAFIDIS
 • 5 KOSTAS IASONIDIS
 • 33 YIANNIS KOLOKAS
 • 3 PANTELIS SAMARAS
 • 7 LENNY NANGIS
 • 6 YIORGOS KIOSSES
 • 22 SANTIAGO CHACON
 • 70 MILAN SVOJIC
 • 11 KOSTAS VLACHOPOULOS
 • 4 GONCALO GUGA
SUBSTITUTES \\
 • 15
 • 16
 • 7
 • 2 FOTIS PAPANIKOLAOU
 • 20 TAPE GUY
 • 5 DIMITRIS KARADEMITROS
 • 83 DJORDJE TUDORIC
 • 23 PONIROS
 • 55 MOUSTAFIDIS
 • 5 IASONIDIS
 • 33 KOLOKAS
 • 3 SAMARAS
 • 7 NANGIS
 • 6 KIOSSES
 • 22 CHACON
 • 70 SVOJIC
 • 11 VLACHOPOULOS
 • 4 GUGA

RELATED ARTICLES\\