To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

MATCH  \\

;

MATCH EVENTS \\

TIMELINE \\

STATISTICS \\

LINE UPS \\

AEP IRAKLIS
 • 1 DA SILVA HUANDERSON
 • 5 LEONIDAS ARGIROPOULOS
 • 55 ADAM TZANETOPOULOS
 • 55 DIMITRIS STAMOU
 • 3 GIORGOS SARAMANTAS
 • 8 CHRISTOS DONIS
 • 8 LEFTERIS INTZOGLOU
 • 7 JORGE MONTEIRO
 • 19 SALES LEOZINHO
 • 55 ALEXANDROS KOUROS
 • 9 EMMANUEL PERONE
SUBSTITUTES \\
 • 1 MAKIS YIANNIKOGLOU
 • 26 VASSILIS KARAGOUNIS
 • 18 ALBERTOS ROUSSOS
 • 14 DIMITRIS GRONTIS
 • 11 YIANNIS PASAS
 • 19 ANTONIS ILIADIS
 • 22 MICHALIS BASTAKOS
 • 1 HUANDERSON
 • 5 ARGIROPOULOS
 • 55 TZANETOPOULOS
 • 55 STAMOU
 • 3 SARAMANTAS
 • 8 DONIS
 • 8 INTZOGLOU
 • 7 MONTEIRO
 • 19 LEOZINHO
 • 55 KOUROS
 • 9 PERONE