To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

MATCH  \\

;

MATCH EVENTS \\

TIMELINE \\

STATISTICS \\

LINE UPS \\

PAOK
 • 91 ALEXANDROS PASCHALAKIS
 • 3 LEO MATOS
 • 5 FERNANDO VARELA
 • 15 JOSE ANGEL CRESPO
 • 23 DIMITRIS GIANNOULIS
 • 87 JOSE ALBERTO CANAS
 • 28 YEVHEN SHAKHOV
 • 98 LEO JABA
 • 10 DIMITRIS PELKAS
 • 21 DIEGO BISESWAR
 • 10 CHUBA AKPOM
SUBSTITUTES \\
 • 30 SYMEON PAPADOPOULOS
 • 4 INGI INGASON
 • 19 LEFTERIS LYRATZIS
 • 26 SERGIO OLIVEIRA
 • 18 DIMITRIS LIMNIOS
 • 90 PEDRO ENRIQUE
 • 9 KAROL SWIDERSKI
 • 91 PASCHALAKIS
 • 3 MATOS
 • 5 VARELA
 • 15 CRESPO
 • 23 GIANNOULIS
 • 87 CANAS
 • 28 SHAKHOV
 • 98 JABA
 • 10 PELKAS
 • 21 BISESWAR
 • 10 AKPOM