To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

MATCH  \\

;

MATCH EVENTS \\

TIMELINE \\

STATISTICS \\

LINE UPS \\

VOLOS NFC
 • 16 NIKOS BOURGANIS
 • 14 KOSTANDIN KARIQI
 • 18 ALBERTOS ROUSSOS
 • 24 STERGIOS DIMOPOULOS
 • 23 KOSTAS DEMIRTZOGLOU
 • 4 ALEXANDROS DORIS
 • 21 ALBERTO NGWEM
 • 11 KOSTAS ILIOPOULOS
 • 22 LOPEZ GARCIA LUCAS
 • 7 MICHALIS FRANGOS
 • 99 SOTIRIS PISPAS
SUBSTITUTES \\
 • 1 FOTIS KARAGIOLIDIS
 • 25 VLASSIS ANDRIKOPOULOS
 • 19 KOSTAS KORELAS
 • 5 ALEXANDROS GALITSIOS
 • 14 VASILIS MANTZIS
 • 10 PITU GARCIA
 • 28 MARCELO PENTA
 • 16 BOURGANIS
 • 14 KARIQI
 • 18 ROUSSOS
 • 24 DIMOPOULOS
 • 23 DEMIRTZOGLOU
 • 4 DORIS
 • 21 NGWEM
 • 11 ILIOPOULOS
 • 22 GARCIA LUCAS
 • 7 FRANGOS
 • 99 PISPAS