To view the desktop site, press the "View the desktop site" button at the bottom of the pageOK

ORGANIZATIONAL CHART \\

TECHNICAL DIRECTOR
NIKOS KOSTENOGLOU

ADMINISTRATIVE DIRECTOR

KONSTANTINOS PAPAPOSTOLOU NIKOS GEORGEAS 
SECRETARY KATERINA BEKASTAFF
HEAD COACHES U19 GIORGOS ALEXOPOULOS, ILIAS KALOPITAS
GOALKEEPING COACH U20 ILIAS ATMATSIDIS
FITNESS COACH U19 DIMITRIS STERGIOPOULOS, KOSTAS PAROUSIS
ANALYST STRATOS PAROUSIS
HEAD COACH U17
IVAN NEDELJKOVIC
GOALKEEPING COACHES U17-Κ16 ILIAS ATMATSIDIS-GIORGOS KIOUPIS
FITNESS COACH U17 DIMITRIS STERGIOPOULOS
HEAD COACH U16
FITNESS COACH U16
HEAD COACH U15
GOALKEEPING COACH U15-U14-U13-U12-U11-U10 GIORGOS KIOUPIS
FITNESS COACH U15
HEAD COACH U14
HEAD COACH U13
HEAD COACH U12 
HEAD COACH U11
PERFORMANCE ANALYSTS
KYRIAKOS KONSTANTINIDIS, STRATOS PAROUSIS SCOUTING
CHIEF SCOUT
SCOUTS STATHIS TAVLARIDIS, VAGGELIS GAVRILIS, CHRISTOS KOSTIS, CHRISTOS MALADENIS


MEDICALSTAFF
DOCTORS GIAKOUMIS DIAKOUMIS, HARIS LALOS, ANDREAS ANAMORLIDIS
PHYSIOS NIKOS KALAMPOKAS, KOSTAS PAVLIDIS, THODOROS SERAFIDIS, LEFTERIS TAMVAKIS


 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣTHΡΙΞΗ
PHYSIOLOGIST DIMITRIS STERGIOPOULOS
NUTRICIAN ATHANASIOS ZAVVOS


BACKROOM STAFF
KITMEN
DIMITRIS ΜΑΝΙΤSΑS, DIMITRIS VAMVAKIDIS
BUS DRIVER DIMITRIS PASCHALIDIS