Για να δείτε το site desktop μορφή, πατήστε το κουμπί "Δείτε το site σε desktop μορφή" στο τέλος της σελίδας.OK
MENU

ΧΟΡΗΓΟΙ \\

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ \\

ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 10 χώρες και περίπου 22 χιλιάδες εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 7 εκατ πελάτες.

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου φτάνει τα €89 δισ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις τα €59 δισ και καταθέσεις τα €55 δισ στις 31 Μαρτίου, 2014.

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα, ενώ το διάστημα 1975-1991 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, ενώ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδια αγοράς 30% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ